Nowe zadania na każdy tydzień roku!

Tydzień 29

Lonpos 505 - zadanie 2D

Zadanie na 29 tydzień roku - Lonpos 505 2D

Lonpos 505 - zadanie 3D

Zadanie na 29 tydzień roku - Lonpos 505 3D

Kosmiczne Stworki

Zadanie na 29 tydzień roku - Kosmiczne Stworki

Lonpos 066/Lonpos 202

Zadanie na 29 tydzień roku - Lonpos 202/Lonpos 066